Ik ben de moeder van Vincent, een hoogbegaafd kind. We kennen allemaal wel iemand die een hoogbegaafd kind kent. Vaak gaat het om schrijnende verhalen, veel van hen krijgen te maken met bijvoorbeeld onderpresteren of thuiszitten. Sommigen worden depressief of onhandelbaar. Zo moet het niet zijn. Het hoort niet dat in Nederland meer dan een half miljoen van deze kinderen thuiszitten omdat het onderwijssysteem geen passend onderwijs weet te bieden – iets waar ze wettelijk gezien wel recht op hebben! Ook de ouders van deze kinderen hebben het niet altijd makkelijk. Er moet vaak gestreden worden voor een betere positie. Het is gewoon een noodzaak dat er iets gedaan wordt voor deze kinderen en hun ouders.

Als ondernemer wil ik een brug bouwen tussen het bedrijfsleven en de school. Ondernemen is mij niet genoeg. Ik wil in de eerste plaats maatschappelijk betrokken zijn en daarom heb ik mij vanaf mijn jeugd ingezet voor maatschappelijke projecten. Jarenlang heb ik voor de scholen in Noord Holland ontwikkelingsprojecten voor de kids georganiseerd. Mijn doelstelling daarbij is altijd geweest om de kinderen onbevangen te laten genieten van alles wat hun ontwikkeling te goede komt, zoals sport en muziek.

Maatschappelijke projecten zijn ook voor mij van groot belang geweest. Hierdoor kwam ik namelijk in contact met een organisatie die schoonheidswedstrijden organiseerde waarbij het niet alleen om uiterlijk ging, maar vooral om maatschappelijke betrokkenheid. Dit leek mij een interessante en belangrijke opzet, waardoor ik besloot om aan deze verkiezingen, de Mrs Globe en de Mrs Earth verkiezing,  deel te nemen. Ook nam ik deel aan de Mrs Universe Verkiezing. Hierdoor kon ik extra aandacht vragen voor maatschappelijke projecten en meer bedrijven en instellingen interesseren om maatschappelijk hun steentje bij te dragen. 

Voor de komende tijd zal ik nog aan twee grote, internationale verkiezingen deelnemen, nu om extra aandacht te vragen voor de situatie van de hoogbegaafde kinderen.

Het is voor mij, als moeder van Vincent, een hoogbegaafd kind, een grote eer om aandacht te vragen voor de positie van deze kinderen en te strijden voor hun geluk in deze wereld die hen vaak niet begrijpt.

Daarom heb ik de stichting opgezet om deskundigheid te bundelen en om scholen handvaten te bieden voor het onderwijs en de optimale begeleiding van deze kinderen. De problemen zijn heel groot, maar als men met de verantwoordelijke deskundigen rond de tafel gaat zitten, dan moeten er mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat ook hoogbegaafde kinderen geschikt onderwijs krijgen. Meer dan een half miljoen kinderen heeft recht op goed onderwijs dat is toegesneden op hun specifieke mogelijkheden. Ik hoop vurig, dat daardoor meer scholen zich open gaan stellen om jonge kinderen toe te laten en goed te begeleiden. Het is immers veel beter om deze kinderen niet ‘weg te stoppen’ op een speciale school. Uiteindelijk moeten hoogbegaafde kinderen in de praktijk ook hun weg zien te vinden in de maatschappij.

Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind

Alles wat ik in mijn leven heb gedaan, het bruggenbouwen tussen verschillende segmenten in onze samenleving, het helpen van mensen om hun kern te vinden en van zichzelf te houden, het was allemaal het verweven van zoveel levensdraden. Het was een voorbereiding op wat mij nu zo noodzakelijk voorkomt en waarvoor de tijd eindelijk rijp is, een stichting voor de hulp aan het hoogbegaafde kind.

Help onze stichting. Help ons om een gebouw neer te zetten waarin deskundigheid en zorg kan worden gebundeld. Help ons om zo een rustpunt te creëren voor die ouders die murw zijn geslagen door hun voortdurende confrontatie met scholen en instanties. Help ons om deskundigheid mobiel te maken om de hoogbegaafde kinderen moed te geven en te stimuleren hun toekomst vorm te geven. Hun toekomst is immers ook onze toekomst. Deze kinderen kunnen immens veel voor de samenleving betekenen. Maar dan moeten zij wel de kans krijgen. Uw hulp is nodig!