Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind

Welkom bij de Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind.

“Ik wil de jongste astronaut worden.”

Dat wil ik al heel lang

Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind
hoog iq

Hoogbegaafdheid is een zegening.

Toch?

Veel mensen denken dat als je hoogbegaafd bent, dat je dan gezegend bent en dat alles je makkelijk afgaat. Klopt dat wel?

Een schreeuw om hulp.

Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak geïsoleerd op school. Dat leidt maar al te vaak tot grote moeilijkheden, zoals onaangepast gedrag, eenzaamheid en depressies. Vaak hoor je hoe fijn het is om hoogbegaafd te zijn of hoogbegaafde kinderen te hebben. De werkelijkheid is heel anders.

onbegrip

Je kunt hoogbegaafde kinderen het beste vergelijken met een Ferrari, die wordt gedwongen om niet harder te rijden dan een fiets. Ze zullen dan door brommers en elektrische fietsen worden
ingehaald. Dat komt doordat deze kinderen niet goed begeleid, ondersteund en begrepen worden. Hoogbegaafde kinderen moeten enerzijds voldoende uitdaging krijgen, omdat ze zich anders snel gaan vervelen en anderzijds moet er voldoende ondersteuning zijn voor de moeilijkheden die ze ondervinden.


In de praktijk zie je dan dat hoogbegaafde kinderen vaak gaan onderpresteren en taken gaan vermijden. Ze doen het dan op school minder goed dan hun minder intelligente klasgenoten.

niet geaccepteerd

Wanneer het dan ook nog zo is, dat het zeer hoogbegaafde kind veel jonger is dan zijn klasgenoten, dan verdubbelen de problemen zich nog een keer. Stel je maar voor: een kind van 8
jaar dat in een klas met 14-jarigen zit. Het blijkt dan zeer ingewikkeld om een veilige omgeving voor zo’n kind te scheppen. Niet geaccepteerd worden, pesterijen en nog erger komen dan voor. En niet alleen vanuit de leerlingen, maar ook vanuit de leerkracht die niet weet hoe ze met zo’n jong en begaafd kind moeten omgaan. Het onderwijs in Nederland is niet toegespitst op dit soort specifieke situaties en docenten worden niet voldoende opgeleid om deze hoogbegaafde kinderen goed te begeleiden.

Doelstelling

Doelstelling: De Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind is opgericht om hulp en ondersteuning te bieden aan hoogbegaafde kinderen in het Voortgezet Onderwijs en hun ouders. Deze ondersteuning is nodig, omdat hoogbegaafde kinderen vaak tussen de wal en het schip dreigen te vallen.

De ondersteuning moet breed worden opgevat. In de eerste plaats gaat het om de hoogbegaafde kinderen zelf voor wie een didactische omgeving moet worden gecreëerd waarin zij zich thuisvoelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen, niet alleen qua kennis, maar ook qua zelfstandigheid.

Het gaat daarnaast ook om het bieden van een rustpunt aan ouders die moe zijn van de strijd om een goede plaats voor hun kinderen te verkrijgen in het onderwijs, het gaat om het aantrekken van HB specialisten die docenten kunnen adviseren in het verwerven van de noodzakelijke deskundigheid in het herkennen en optimaal begeleiden van  hoogbegaafde kinderen.

Docenten en andere deskundigen kijken vaak niet verder dan hun neus lang is. Aan de oppervlakte zie je vaak maar een klein deeltje van de werkelijkheid. Elk hoogbegaafd kind is anders, je moet ze niet automatisch een label geven, maar je moet goed naar het kind en naar de ouders luisteren en de lijnen kort houden. Praat niet over de leerling, maar met de leerling over welke ondersteuning nodig is. Het kind is intelligent genoeg om dat aan te geven. Goede gesprekken met het kind en de ouders zijn essentieel.

samenwerking

De school

Op de peuterschool begint het al. De voorsprong van de hoogbegaafde peuter leidt al tot verstoorde contacten. Onderling is er wanbegrip. Op de basisschool komen de problemen echt naar voren. Dan ontstaat ‘het gevecht’ tussen ouders en school, met het kind er tussen in. De leraren op de basisschool zijn niet opgeleid om hoogbegaafde kinderen te herkennen en te begeleiden. Een oplossing wordt wel eens gezocht in privéonderwijs, maar dat is erg duur en voor de meeste ouders niet haalbaar.

De basisschool heeft een sleutelpositie want hier wordt geadviseerd over het vervolgonderwijs. Maar als dit type kind niet herkend wordt, dan gaat het vaak onderpresteren en komt terecht op een schooltype dat helemaal niet bij dat kind past. Zo ontstaat maar al te vaak een vroegtijdige schoolverlating en komt er van een vervolgopleiding niets meer terecht. Stel, het hoogbegaafde kind heeft het lager onderwijs supersnel doorlopen en is dus nog erg jong, bijvoorbeeld 7 jaar. Er is dan een ellendige situatie ontstaan. Eigenlijk zou het kind moeten doorstromen naar het voortgezet onderwijs, maar dat is heel moeilijk zonder goede en deskundige begeleiding.

En daar zit dan de kneep. Die begeleiding is er gewoon niet, met gevolg dat het kind jaren thuis zit, niet om iets te leren, maar alleen om ouder te worden. De ouders kunnen in die tussentijd niets doen, want ze zijn zelf geen docent en ze hebben niet de

financiële middelen om docenten voor hun kind te regelen. Het kind raakt dan in een enorm sociaal isolement. Dat is buitengewoon traumatiserend.

Ook wanneer het hoogbegaafde kind wél op het voortgezet onderwijs wordt toegelaten, dan is dat nog geen reden om de vlag uit te hangen. Natuurlijk is het kind dolblij, dat het wordt toegelaten. Heerlijk om door te gaan met leren, om kennis te maken met oudere kinderen, met de grote mensen wereld, zicht te krijgen op je toekomst, maar jammer dat je niet boven de tafel uitkomt. Heel jammer, dat de oudere kinderen je niet accepteren, dat je afgerekend wordt op je leeftijd en dat de docenten niet goed kunnen beschermen. Zij zijn er niet voor opgeleid.

Dat blijkt ook uit de misvattingen die voorkomen bij de didactische begeleiding van het hoogbegaafde kind. De ondersteuning bestaat dikwijls uit extra werk van meer van hetzelfde. Het hoogbegaafde kind wil echter het nieuwe, wil de extra uitdaging. Het extra huiswerk doodt de motivatie omdat het voelt als een oneerlijke straf. Ook gebeurt het vaak dat de jonge leerling wel extra stof krijgt aangeboden, maar daarna geheel aan zijn/haar lot wordt overgelaten. Zoek het verder maar uit. Dat werkt niet. De zelfstandigheid van een jong kind van 7 is niet te vergelijken met de zelfstandigheid van een kind van 12 en 13 jaar.

Vincent

Lief kind
Ik zie jou wel
Met je blik
Waar zoveel achter schuilt
Wanneer je vecht tegen je tranen
Om wat niet eerlijk is of niet juist

Bijzonder kind
Ik hoor jou wel
Nieuwsgierig al jouw vragen
En jouw gedachten uiten
Hoe de meest wonderlijke ideetjes
Zich aan jouw brein ontspruiten

Intens kind
Ik voel het wel
Dat jij soms onrustig bent
Zoekend naar aansluiting, begrip
Iemand in wie jij je herkent


Uniek kind
Ik zie jou
Jij mag er zijn
Worden gezien
Precies zoals je bent

Over Vincent

Mijn zoon, Vincent is acht jaar oud. Hij zit op het gymnasium, in de 2e klas. Met de stof heeft hij geen enkele moeite, hij vindt de lesinhoud over het algemeen inspirerend en interessant. De uitleg door de docenten zou echter interessanter moeten zijn. Het gymnasium dat hij bezoekt is een vooruitstrevende school, maar zelfs hier ondervindt hij problemen en tegenwerking. Niet alle leraren staan positief tegenover hem omdat hij zo jong is. Dit leidt zelfs tot pesterijen. De leraar Latijn heeft hem een tijdlang de toegang tot de lessen ontzegd omdat deze docent niet wist om te gaan met een kind van toen zeven jaar. Vincent voelt zich ouder, maar zijn lichaam is dat van een klein kind. Maar hij heeft recht op onderwijs en de betreffende docent is gelukkig gecorrigeerd.

Vincent heeft zijn problemen, maar gelukkig er is iets in zijn leven dat hem erg gelukkig maakt. Dat is muziek. Vincent is dol op muziek, hij speelt heel goed piano. Muziek schept verbinding, wereldwijd. Het brengt de mensen op de wereld dichterbij elkaar. Het is de taal van het hart, van de emotie, dus echt de internationale, intermenselijke taal. Wat een zegen dat Vincent zich in de muziek kan uiten. 

Vincent aan de piano
Vincent en Lily Vo te gast in Latent Talent bij EdeFM op 13-12-2023

“Muziek is heel belangrijk.”

 

HB Begeleiding

“Vincent, ik heb met veel plezier jou samengewerkt. Je bent enthousiast, moedig, een doorzetter en optimistisch. Dat zijn sterke karaktereigenschappen die je kunnen helpen om je eigen weg te bewandelen.

Ik heb je zien groeien in zelfstandigheid. 

Als je daar nog verder in doorgroeit, zal het je op school steeds makkelijker afgaan.

Verder ben je een vrolijke, vriendelijke en behulpzame jongen. Ik gun je dat je klasgenoten dat vooral gaan zien in plaats van het leeftijdsverschil en dat je het in klas 2 fijn zult hebben.

Een fijne vakantie!

Groetjes, K.”

Mentor

“Lieve Vincent,
Het was mij een eer en een waar genoegen om jouw mentor te mogen zijn! Jij bent een vriendelijke,
aardige en zeer leergierige jongen. Een geweldige cijferlijst en met Spaans blink jij eruit! Ga zo door
en ik wens je veel plezier en succes in klas 2A.
Veel liefs,

Mevrouw D.”

IB

“Lieve Vincent,
Wij willen je laten weten hoe knap we het vinden dat je alweer op de helft van het eerste jaar van het P… zit. Met 7 jaar op het Gymnasium is een hele stap. Maar wat een enorm doorzettingsvermogen heb jij. Met alle feedback ben je aan het werk gegaan en dat maakt dat jij nu je werk goed gestructureerd kan maken, hele bergen toetsen in een korte tijd kan leren en soms lange dagen maakt. Soms kom je in je leven ook tegenslagen tegen. Laat je niet uit het veld slaan. Geloof in jezelf, want wij weten zeker dat je dat wat je wilt bereiken kunt behalen.
Dikke knuffel voor jou!
Liefs (juf) J. (en kinderen)

Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind


Facilitering

Op het gebied van het hoogbegaafde kind zijn reeds verschillende instanties werkzaam. Helaas werken zij niet altijd goed met elkaar samen, maar ze werken ieder apart. Lef en moed zijn nodig om tot vruchtbare en open samenwerking te komen, zonder angst voor autoriteitsverlies. Het welzijn van het kind moet centraal staan, daar hoort samenwerking met ouders, met overheid, met docenten en met HB specialisten vanzelfsprekend te zijn. Daarvoor is natuurlijk ook geld nodig om dit te faciliteren.

centraal punt

De Stichting “Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind”, acht het zonder meer noodzakelijk dat er een centraal punt, eigenlijk een centraal rustpunt, wordt opgezet om de kennis te bundelen en vruchtbaar in de praktijk aan te wenden. Dat wil zeggen dat er een gebouw moet komen, waarin de kinderen, de ouders, de docenten en de HB deskundigen samen, dus niet langs elkaar heen, maar met elkaar en voor elkaar, kennis en inzicht kunnen bundelen om sterk te staan in de problemen waarmee iedereen in deze sector te maken krijgt. Hoogbegaafde kinderen vallen haast automatisch tussen wal en schip. Het is niet alleen moeilijk om hen in de geschikte onderwijsvorm geplaatst te krijgen, maar het is ook een probleem, dat zij door hun leeftijd moeilijk aansluiting kunnen vinden met andere kinderen in de klas en op de school. Om een en ander in goede banen te leiden is gerichte deskundigheid nodig, die op het beoogde centrum kan worden aangeboden.

hulp is nodig

Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten is 1 op de 44 kinderen hoogbegaafd. Best een behoorlijk aantal. Waarom wordt er dan toch niet zoveel aandacht aan besteed? Men denkt dat deze groep zich best kan redden. We hebben al laten zien dat dat niet het geval is. Integendeel! Hoogbegaafde kinderen hebben meestal een zeer grote gevoeligheid en een intense emotionaliteit. Hun evenwicht is kwetsbaar. Onderzoekers hebben gevonden dat er bij hoogbegaafde kinderen sprake is van een versterkte ontwikkeling van de prefrontale cortex (het voorste gedeelte van de frontale hersenkwabben). Dat kan leiden tot een verstoring van planning, impulsonderdrukking en emotieregulatie. De grote, de allergrootste vraag is daarom: Hoe wordt zo’n kind gelukkig? Welke paden naar geluk moeten in vredesnaam bewandeld worden? Dat is ook de grootste zorg van de ouders. Terecht, maar waarom worden deze kinderen, waarom worden deze ouders dan zo weinig geholpen? Waarom is er geen goede begeleiding, waarom zijn er geen voorzieningen?

Een enkel voorbeeld: een hoogbegaafd kind is te jong om iedere dag vanuit zijn dorp op de fiets naar school te gaan. Het moet dus met de auto worden gebracht. Maar wat, wanneer de ouders niet genoeg geld hebben om de benzinekosten te dragen? Het lijkt maar een heel banaal voorbeeld, maar het kan alles belemmeren. Voorzieningen zijn er niet voor, want het kind is immers te jong?

Je hebt een vriend
Iemand die je nooit alleen laat
Met jou de toekomst tegemoet gaat
Geloof me maar, je hebt een vriend in mij

murw gemaakt

Voor hoogbegaafde kinderen is de aansluiting met de maatschappij van levensbelang. Maar daar blijken juist de moeilijkheden en gevaren te liggen. Wat zou het fijn zijn, als er een centrum zou bestaan waar deze kinderen kan worden geleerd met hun specifieke gaven zo om te gaan, dat de samenleving hun niet afwijst, maar juist verwelkomt! Met andere woorden: het begaafde kind moet leren te laveren tussen de verschillende eisen en verwachtingen die op hem/haar afkomen. Dat gaat niet vanzelf, maar juist met behulp van een centrum voor hoogbegaafde kinderen kunnen strategieën ontwikkeld worden om juist deze opgave voor elkaar te krijgen. Deze kinderen moeten niet gevoel krijgen dat ze gestraft worden voor hun intelligentie, maar dat ze gewaardeerd worden. Een op de 44 kinderen is hoogbegaafd. Een gedeelte daarvan zit murw gemaakt thuis, omdat hun intelligentie geen zegen bleek, maar een last. Dat verdient toch niemand? En bovendien, wat een geweldig verlies aan mentaal kapitaal!

buiten de groep

centraal punt

Ons centrum moet een centrale plaats worden om deze misstand te voorkomen. Hier moet intelligentie gebundeld worden om te leren hoe de maatschappij van de gaven die zo door de natuur worden uitgedeeld, het beste kan profiteren. Ons centrum moet ook de mogelijkheid bieden om de ouders te adviseren bij eventuele juridische problemen. Dat kan gaan van een eenvoudig advies tot rechtsbijstand tot hulp door HB specialisten aan docenten die vragen hebben bij het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen. Zo kan er de broodnodige feedback plaats vinden waarin men van elkaar leert en de mogelijkheden tot begeleiding steeds groter en steeds beter worden. Ons centrum is daarmee een brandpunt van ontwikkeling in ondersteuning en didactiek.

muziek

De naamgever van de stichting, Vincent Vo, gelooft dat een artistieke component niet in het centrum mag ontbreken. Waar denken we dan aan? Aan muziek natuurlijk! Muziek, een balsem voor het hart, de taal van de emotie, de samenbindende factor bij uitstek! Dit is iets wat ons centrum wil uitdragen: de wereld is er voor iedereen, ook voor de hoogbegaafden. Wij zijn allemaal geroepen om elkaar te helpen en te stimuleren. Het is voor ons van belang dat we allemaal deelnemen aan de symfonie van het leven.

levenskracht

Beste donateurs,
De Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind wil gelden inzamelen ter ondersteuning van het hoogbegaafde kind. We zijn net begonnen, we beschikken nog niet over de vereiste middelen, maar wel over de ijzeren wil en de ambitie om deze kinderen te helpen en onze plannen te realiseren.

U kunt ons doneren.

We hopen u te inspireren om het leven van hoogbegaafde kinderen blijer en vruchtbaarder te maken. We willen een centrum opzetten, als centraal punt , eigenlijk een centraal rustpunt, om begeleiding en ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders om het probleem van de hoogbegaafdheid om te buigen in een vruchtbare bijdrage aan de samenleving. Er mogen niet
zomaar talenten worden weggegooid, maar ze moeten gebruikt worden in het belang van ons allen. Deze kinderen moeten niet worden behandeld als een last, maar juist als een gave waarvoor we allemaal dankbaar moeten zijn.

We sluiten ons van harte aan bij die ouder die onze dierbaarste wens over onze kinderen onder woorden bracht:

Wat hoop ik dat de volwassenen in jouw omgeving het de moeite waard vinden om naar je te luisteren omdat dat wat je te zeggen hebt, zo waardevol is. Ik hoop, dat ze je de ruimte geven. Dat ze het leven niet zwaarder of moeilijker maken. Dat ze geen druk opleggen, maar juist de rust nemen en je vanuit waardering laten zien wat er is. Ik hoop, dat je mag genieten, je kunt blijven spelen, plezier mag maken, dat je mag leren voor het leven. Ik hoop, dat je het leven blijft zien als een grote aaneenschakeling van boeiende leermomenten. Van elke dag een beetje beter. Ik hoop, dat je samen zorgt en verantwoordelijkheid draagt. En ik hoop dat je het goed met elkaar hebt. Maar het aller- allermeest hoop ik, dat de mensen om je heen je laten voelen, dat je er mag zijn!” (Hanegraaf, 2022)

We willen onze erkentelijkheid aan de gulle donateur graag tot uitdrukking brengen. Iedereen kent wel de prijzen en onderscheidingen: goud, zilver en brons. We gaan natuurlijk voor goud, dat is tienduizend Euro. Bescheiden? Dan zilver, 5000 Euro. Zullen we ons nog even met brons bezig houden? Dan rekenen we op tweeduizend Euro. Boven de tienduizend Euro? Dan springen we een gat in de lucht en we willen onze dankbaarheid aan u tonen. U kunt dan mee eten met Lily en Vincent. Zij kunnen nu geweldig koken, want de tijd dat ze de soep lieten aanbranden, is voorbij! Maar ergens een hapje eten is ook prima. Bent u meer cultureel geïnteresseerd. Vincent geeft u graag een mini concert. In overleg is alles bespreekbaar.

Het is niet dat we de kleine donateur niet waarderen, maar we hopen het centrum zo snel mogelijk te realiseren.

We hopen onze sponsoren waardevolle erkenning te geven voor hun bijdragen door hen eervol op de website te vermelden en hen te eren op onze specifieke evenementen.

Uiteraard zullen we nauwkeurig op de hoogte houden van de voortgang van het project en de besteding van de gelden. U kunt daarvoor onze website raadplegen.

Ondersteun ons!

De Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind beoogt om via crowdfunding gelden in te zamelen ter ondersteuning van het hoogbegaafde kind. Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Vanwege de ANBI-status zijn donaties aan onze stichting fiscaal aftrekbaar.

Doneren kan door middel van:

  • een overboeking op rekeningnummer NL11 INGB 0106 4453 91 ten name van Stichting Vincent VO Het hoogbegaafde kind.
  • de onderstaande Doneer-knop. Uw donatie wordt dan afgehandeld door Mollie Payments*.


(*) Mollie Payments handelt de betaling af en schrijft uw donatie wordt vervolgens bij op de rekening van de Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind.

In Nederland zit naar schatting 0,1% van alle leerlingen thuis (bron: Ministerie van OC&W). Onder de hoogbegaafden ligt dat percentage waarschijnlijk hoger. Daar moet iets aan gedaan worden.

U hoeft niet rijk te zijn om te geven. Veel druppeltjes schenken het leven aan de aarde.

De mooiste love songs zijn geboren uit gevoelens van verdriet, van verlies. Zie de littekens op onze ziel. Maar wie de littekens ziet, weet dat ik gewond was, maar ook dat ik genas. Hieruit stijgt zomaar, een lied, een lied van liefde, een liefdeslied. We zijn dankbaar met de liefde die ons als stralen van de zon verwarmt en gelukkig maakt.
Denkt u daar alstublieft ook aan, als u ons uw donatie schenkt.

Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind – klik hier voor de Algemene Voorwaarden

KvK: 91557593

IBAN: NL11 INGB 0106 4453 91
BIC: INGBNL2A

ANBI / RSIN: 865695210